Sposób realizacji badania

Głównym problemem badawczym było pytanie o przyczyny podejmowania decyzji o rezygnacji z usług lokali gastronomicznych przez internautów (zainteresowanych tematyką kulinarną). Opinie na temat przyczyn obniżenia zadowolenia z restauracji i barów zostały zestawione z informacjami prezentującymi zwyczaje związane z korzystaniem z oferty lokali gastronomicznych, a także podstawowymi danymi demograficznymi charakteryzującymi konsumentów.

Badanie zrealizowane zostało przez INSE Research w okresie między 22.03.2012 r. a 27.04.2012 r. na próbie 560 użytkowników Internetu.

Zastosowano technikę badania kwestionariuszowego typu CAWI (Computer Assisted Web Interview).

 

stat4u