Referencje

 

TP Teltech
ZPBE "Energopomiar"
TP Teltech referencje Energopomiar referencje
ISOVER Saint-Gobain Construction Products Polska
APATOR
referencje ISOVER APATOR referencje
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Młodzi w Łodzi
INSE Research referencje PIAP Referencje INSE Research Młodzi w Łodzi
Grupa Autoreduta Hill+Knowlton Strategies
Referencje Autoreduta Referncje H+K
KOLPORTER
VESBO Poland

Kolporter - referencje

VESBO - referencje
Harvard Business Review - ICAN Institute
Multimedia Investments Group
ICAN - referencje Multimedia - referencje
4P research mix
Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
Referencje 4P Referencje CBOS
   
 GfK Polonia
 PBS DGA
 Referencje GFK Polonia  Referencje PBS DGA
   
Gedeon Richter Polska
 Dolnośląska Szkoła Wyższa
 Referencje Gedeon Richter  Referencje DSW
   
 PZU S.A.  Wyższa Szkoła Humanitas
 Referencje PZU S.A.  Referencje Humanitas
   
 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju
Regionalnego w Falentach
 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Referencje WSPiRR  Referencje AHE
   
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Referencje Fundacja Referencje WSP
   
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne
ProCam Polska
Referencje STS Mystery Shopping Referencje ProCam

 

stat4u