BADANIE U&A

MARKET PULSE

Badanie U&A, czyli badanie użytkowania i postrzegania kategorii, jest kompleksowym badaniem, które pozwala w szczegółowy sposób:

  • opisać zachowania konsumentów związane ze zwyczajami zakupowymi w kategorii;
  • określić/zbadać znajomość, opinię i oczekiwania konsumenta wobec naszej marki oraz marek konkurencyjnych;
  • określić relacje pomiędzy produktem czy usługą a jego konsumentami;
  • zobrazować obecną sytuację na rynku w danym segmencie.

Omawiane badanie składa się z dwóch etapów.

Wyniki badania użytkowania i postrzegania kategorii dostarczają niezbędnych informacji, pomocnych przy tworzeniu oraz aktualizowaniu strategii rozwoju produktu, usługi oraz marki. W wyniku przeprowadzonego badania możliwe jest określenie m.in.:

  • profilu nabywców i konsumentów produktu, usługi;

  • zwyczajów konsumentów związanych z zakupem i używaniem produktu, usługi;
  • poziomu znajomości oferty firmy; 

  • opinii konsumenta o marce, produkcie, firmie czy konkurencji. 

stat4u