BADANIE PREFERENCJI KONSUMENTA

CHOICE MOTOR

Badanie preferencji konsumenta pozwala określić, w jaki sposób poszczególne cechy produktu, takie jak jego cena, wygląd, skład, wielkość etc., wpływają na preferencje lub wybór produktu przez konsumenta. Jednocześnie wskazuje, jakimi szczegółowymi walorami powinien się cechować produkt idealny.

Badanie preferencji konsumenta w szczególności odpowiada na pytania:

  • Jaką wartość ma nasza marka/produkt w oczach konsumenta?
  • Jaką cenę konsument jest gotowy zapłacić za nasz produkt?
  • Jaka cena maksymalizuje sprzedaż naszego produktu?
  • Co się stanie, jeśli podniesiemy/obniżymy cenę?
  • Czy wprowadzenie nowego produktu na rynek ma szansę powodzenia?

Aby znaleźć odpowiedź na postawione pytania i ustalić optymalną cenę produktu, niezbędne jest określenie elastyczności cenowej popytu, czyli reakcji klientów na podniesienie lub obniżenie ceny.

W badaniu preferencji konsumentów grupa respondentów stawiana jest przed hipotetyczną decyzją kupna produktu. Respondenci, porównując każdorazowo parę bądź większą liczbę produktów o różnych cechach, podejmują decyzję o wyborze danego produktu.

 

W badaniu tym wpływ ceny produktu na wybór konsumenta określany jest na podstawie jego preferencji wobec różnych produktów o różnych cenach, cechach i markach. Metoda ta odzwierciedla sytuacje spotykane w rzeczywistym życiu, gdyż konsument najczęściej wybiera „coś za coś”, nie jest skupiony wyłącznie na cenie.

W ramach badania dostarczane są m.in. następujące analizy:

  • użyteczność ceny – określenie preferencji konsumentów odnośnie do poszczególnych poziomów ceny produktu lub usługi;

  • całkowita użyteczność marki oraz marek konkurencyjnych – określa ogólną wartość, jaką marka stanowi dla konsumenta;

  • cena produktu/usługi, która maksymalizuje przychód ze sprzedaży.


Jednocześnie badanie preferencji konsumentów pozwala stymulować reakcję konsumentów na różne oferty oraz umożliwia określenie relatywnej ważności poszczególnych cech produktu.

 

stat4u