BADANIE MARKI

BRAND VALUE

Informacja na temat postrzegania marki przez klientów jest niezmiernie ważna, ponieważ to marka w dużej mierze  wpływa na osiągane przychody. W celu pełnej kontroli nad wizerunkiem firmy proponujemy kompleksowe badanie oparte na analizie postrzegania marki przez klienta, a także analizie samego produktu. W ramach badania kondycji marki dostarczana jest m.in. opisana poniżej analiza:

Piramida przywiązania

Na szczycie piramidy znajdują się partnerzy, czyli klienci, u których występuje silna więź z firmą. Każde przedsiębiorstwo dąży do posiadania jak największej liczby takich właśnie klientów-„partnerów”. Najniższy poziom piramidy to klienci potencjalni, którzy nie wykazują żadnego przywiązania do marki, ale są zaangażowani w kategorię. Celem każdego przedsiębiorstwa jest przejście z najniższego poziomu piramidy do najwyższego, ponieważ na wartość firmy składają się relacje firmy z klientami. Piramida pozwala przeanalizować poszczególne etapy tworzenia więzi między przedsiębiorcą a klientem oraz wskazać etapy, w których występują największe bariery budowania relacji (np. klienci są świadomi marki/produktu, ale nie dokonują zakupu).

 

stat4u