Badania Opinii Pracowników

Badania opinii pracowników

Kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest zespół zaangażowanych i efektywnych pracowników. Wiele badań wskazuje, że niski poziom satysfakcji pracowników wiąże się z niską motywacją, wysokimi wskaźnikami absencji i niskim zaangażowaniem. Niezadowolony pracownik nie czuje się związany z firmą i często rozważa możliwość jej opuszczenia.

Z kolei wysoka satysfakcja idzie w parze z wysokim poziomem jakości usług świadczonych przez firmę i wysoką efektywnością, będącą siłą napędową przedsiębiorstwa. Zadowolony pracownik jest kapitałem, będącym podstawą osiągnięcia założonych celów biznesowych.

Stąd, do priorytetów kadry zarządzającej warto dołączyć monitorowanie satysfakcji pracowników.

Jak ro robimy?

W badaniach satysfakcji pracownika wykorzystujemy wypracowaną przez nasz ekspercki zespół metodę, w której uwzględniamy:

 • aspekt poznawczy (czyli to, co pracownicy myślą na temat pracy, pracodawców, współpracowników itd.),
 • aspekt emocjonalny (czyli to, co pracownicy czują w trakcie pracy, jakie są nastroje w zespole).

 Na podstawie analizy uzyskanych informacji, uzyskujemy dane dotyczące, m.in.:

 • Opinii na temat warunków pracy,
 • Przyczyn ewentualnego spadku motywacji,
 • Obszarów generujących konflikty i zakłócenia w wewnętrznej komunikacji,
 • Planów zawodowych pracowników,
 • Nastroju w pracy,
 • Relacji ze współpracownikami,
 • Satysfakcji z relacji pomiędzy liczbą obowiązków, a wynagrodzeniem,
 • Aspiracji szkoleniowych pracowników,
 • I wielu innych aspektów - obszary objęte badaniem zawsze ustalamy w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. 

Badanie satysfakcji pracowników – jakie korzyści może przynieść?  

 • Kreowanie wizerunku przyjaznego pracodawcy,
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników,
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej,
 • Wypełnianie luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych,
 • Wzrost efektywności,
 • Wykrywanie przypadków mobbingu i dyskryminacji,
 • Optymalizacja zarządzania.

 

stat4u