Badania Fokusowe

 

Badania fokusowe, czyli zogniskowane wywiady grupowe (FGI – Focus Group Interview) to popularna metoda badań jakościowych. Głównym etapem badania jest grupowa dyskusja respondentów wyselekcjonowanych ze względu na posiadanie określonych cech, które są ważne z punktu widzenia celów badania. Respondentami mogą być konsumenci pewnych produktów, przedstawiciele wybranej grupy zawodowej, posiadacze zwierząt domowych, właściciele samochodów konkretnej marki, itd.

Kluczowe pojęcia i terminy:

  • Dobór grupy fokusowej
  • Scenariusz badania
  • Moderator
  • Przebieg badania
  • Techniki projekcyjne
  • Analiza i opracowanie wyników

Dobór grupy fokusowej

W pojedynczej sesji fokusowej uczestniczy zazwyczaj 8-12 osób, których prawidłowy dobór ma kluczowe znaczenie dla uzyskania rzetelnych rezultatów badania. Oprócz wspólnej cechy polegającej np. na byciu użytkownikami określonych produktów, uczestnicy badania zazwyczaj powinni stanowić grupę osób możliwie różnorodnych. Wspólny mianownik przy zachowaniu różnorodności badanych to gwarancja uzyskania dobrej dynamiki procesów grupowych, a więc także wartościowych wyników badania.   

Scenariusz badania

Scenariusz badania fokusowego to lista zagadnień i tematów, które grupa powinna przedyskutować w trakcie badania.  Scenariusz jest narzędziem wspomagającym pracę moderatora. Punktem wyjścia do opracowania scenariusza badania fokusowego jest dla nas zawsze dokładne rozpoznanie sytuacji i potrzeb klienta.

Jeżeli w ramach jednego projektu badawczego realizujemy kilka grup fokusowych, scenariusz może być modyfikowany pod kątem specyfiki danej grupy lub wniosków i hipotez pojawiających się w rezultacie wcześniej przeprowadzonych sesji fokusowych.  

Moderator

Dobry moderator badań fokusowych jest badaczem, który musi posiadać specyficzne umiejętności interpersonalne oraz odpowiedni warsztat. INSE Research dysponuje kilkoma osobami, które łączą cechy dobrego moderatora z bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Przebieg badania

Badania fokusowe odbywają się w specjalnych pracowniach, zapewniających komfortowe warunki przebiegu badania. Profesjonalna pracownia fokusowa jest wyposażona w tzw. „podglądownię” oddzieloną lustrem weneckim oraz urządzenia do transmisji sesji on-line. Dzięki temu klient może śledzić przebieg badania w miejscu jego realizacji lub nie wychodząc ze swojego biura.

Pojedyncza sesja fokusowa trwa zazwyczaj ok. 2-2,5h. W ramach jednego projektu rprzeprowadzamy zwykle od jednej do kilku sesji fokusowych. Przebieg badania jest nagrywany a następnie dokonywana jest transkrypcja do pliku tekstowego.

Naszym klientom zapewniamy możliwość realizacji badań fokusowych w każdym mieście wojewódzkim oraz niektórych mniejszych miejscowościach.

Techniki projekcyjne

W trakcie realizacji badań fokusowych oprócz „typowej” dyskusji i wymiany opinii wykorzystuje się liczne techniki projekcyjne, co jest ogromnym atutem badań metodą FGI. Dzięki zastosowaniu technik projekcyjnych mamy możliwość dotarcia do ukrytych, często nieuświadomionych, opinii i motywów działania respondentów.

Do najczęściej przez nas wykorzystywanych technik projekcyjnych należą:

  • Animalizacja – uczestnicy badania wyobrażają sobie produkt lub markę jako zwierzę lub przypisują im cechy zwierzęce,
  • Chiński portret (personifikacja) – polega na wyobrażaniu sobie produktu lub marki jako postaci ludzkiej, posiadającej określony wygląd, cechy charakteru, styl życia, hobby, itd.
  • Collage (kolaż) – badani tworzą kompozycje z wykorzystaniem fragmentów rysunków, zdjęć i ilustracji. W ten sposób wizualizują swoje postrzeganie marki, produktu, usługi, reklamy.

Analiza i opracowanie wyników

Nagrania i transkrypcje z sesji fokusowych są analizowane przez doświadczonych badaczy specjalizujących się w badaniach jakościowych. Zwieńczeniem każdego raportu z badania są wnioski i rekomendacje dla klienta.  

 

 

stat4u