Oferta

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby naszych Klientów, przygotowujemy i realizujemy dedykowane badania rynku i badania marketingowe, obejmujące w szczególności:

 • badania wizerunku oraz znajomości, świadomości i postrzegania marki
 • badania konsumentów w zakresie postaw, zachowań, preferencji oraz segmentacji
 • badania satysfakcji klientów oraz partnerów B2B
 • badania produktu pod kątem cech użytkowych, opakowania, dystrybucji, reklamy itd.
 • badania jakości i standardów obsługi klientów metodami Mystery Shopping, Mystery Calling

 

Opracowujemy raporty obejmujące:

 • analiza rynku: wielkości, struktury i udziałów  konkretnych kategorii produktów
 • prognozy rynkowe oparte na zaawansowanych autorskich modelach ekonometrycznych
 • analizy segmentacyjne z określeniem charakterystyki, wielkości i potencjału segmentów
 • analizy cenowe i popytowe pomocne w optymalizacji poziomu sprzedaży
 • analiza rynku dystrybucji, dostawców, kooperantów, konkurencji
 • badania rynku pod kątem opracowania strategii wejścia, rebrandingu lub pozycjonowania marki

 

Dobieramy i rekomendujemy rozwiązania metodologiczne, gwarantujące rzetelne i skuteczne wnioski z analizy i badań rynku.

Wykorzystujemy metody ilościowe i jakościowe oraz właściwe im techniki badawcze. Analizujemy dane zastane, skutecznie wyszukując, selekcjonując, weryfikując i przetwarzając informacje dostępne z tzw. "źródeł wtórnych" - statystyki publicznej (GUS, EUROSTAT), publikacji, cenników i ofert konkurencji, raportów z wcześniej zrealizowanych badań marketingowych itd.

W INSE Research każde badanie rynku traktujemy jako nowy, odrębny projekt. Łącząc wieloletnie doświadczenie ze świeżym spojrzeniem na sytuację i potrzeby klienta, tworzymy "badanie rynku szyte na miarę".

 

stat4u