Standardy

W ramach realizowanych badań INSE Research kładzie duży nacisk na wysoką jakość świadczonych usług. W zapewnianiu naszym Klientom wiarygodnych i wyczerpujących danych, analiz oraz raportów, pomagają nam następujące standardy obsługi:

  • zespół ekspertów w zakresie socjologii, psychologii, ekonometrii statystyki i marketingu, posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowania, realizacji i wdrażania wyników badań marketingowych;
  • wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania (m.in. SPSS, Stata, ATLAS.ti);
  • wysokie standardy analizy danych (kodowanie, weryfikacja danych pod względem logicznej spójności, weryfikacja bazy pod względem braku danych);
  • współpraca tylko z zaufanymi partnerami, którzy posiadają certyfikat PKJPA przy realizacji badań CATI, CAPI, PAPI i CAWI;
  • własna, w pełni wyposażona pracownia badań fokusowych (FGI); klient ma możliwość obserwowania badania w naszej siedzibie lub w czasie rzeczywistym online;
  • Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) w kategorii badań CATI i badań jakościowych na rok 2014;
  • partnerstwo z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną;
  • Instytut Nauk Społeczno Ekonomicznych, którego częścią jest INSE Research, należy do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii  (PTBRiO) oraz Polskiej Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), a także międzynarodowej organizacji zrzeszającej firmy badawcze ESOMAR.

ESOMAR logo       ŁSSE logo      PTBRiO logoOFBOR logo                         

Realizując projekty przestrzegamy zasady ścisłej współpracy z Klientem, na każdym etapie badania. Punktem wyjścia jest dla nas dokładna diagnoza Państwa sytuacji i potrzeb informacyjnych. Z takim samym zaangażowaniem włączamy się w proces wyciągania wniosków z wyników badania i wspieramy w podejmowaniu decyzji.

 

Współpraca z INSE Research przebiega zgodnie z poniższymi etapami:

 

stat4u