Eksperci INSE Research

Kluczowe osoby w zespole badawczym Instytutu:

 

dr Rafał Jaros

Współzałożyciel Instytutu. Ekspert w zakresie konstruowania narzędzi badawczych. W ramach wcześniejszej pracy na Uniwersytecie Łódzkim obronił pracę doktorską, której zasadniczą częścią było opracowanie i analiza psychometryczna nowatorskiej metody do pomiaru zadowolenia z pracy. Kierował wieloma projektami badawczymi. W swojej pracy dużą wagę przykłada do poprawności metodologicznej prowadzonych badań i ich wartości aplikacyjnej.

 

prof. nadzw. dr hab. Michał Mackiewicz

Współzałożyciel INSE Research i pracownik Instytutu Ekonomii UŁ. W przeszłości m.in. dwukrotny doradca Ministra Finansów. Ekspert w zakresie segmentacji rynku, oceny potencjału rynku i siły nabywczej. Doświadczenie badawcze zdobywał jako niezależny badacz, prowadząc analizy rynku m.in. dla firm z branży telekomunikacyjnej, informatycznej, hotelarskiej oraz gastronomicznej. Jest członkiem OFBOR oraz ESOMAR.

 

Przemysław Dębowski

Socjolog, w branży badawczej od 12 lat. Jest ekspertem w dziedzinie projektowania badań i analiz dostosowanych do specyficznych uwarunkowań i potrzeb klienta. Jego wysokie kompetencje doceniło wielu partnerów reprezentujących wiodące marki w swoich branżach oraz podmioty dopiero rozpoczynające ekspansję. Odpowiadał za wdrożenie kilkuset projektów obejmujących badania marketingowe i społeczne, analizy rynku oraz badania satysfakcji pracowników. W przypadku wielu z nich bezpośrednio uczestniczył w realizacji: moderował kilkadziesiąt badań fokusowych, projektował kwestionariusze, analizował wyniki badań i pomagał klientom we wdrożeniu wniosków i rekomendacji. Te doświadczenie mają niebagatelny wpływ na jakość proponowanych rozwiązań.

 

dr Katarzyna Skierska-Pięta

Socjolog, politolog. Autorka wielu publikacji dotyczących szeroko rozumianego rynku pracy i rynku edukacyjnego. Koordynator i członek kilkunastu zespołów realizujących badania z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych. Ekspert w zakresie opracowywania raportów z badań jakościowych. W swojej pracy dużą wagę przykłada do poprawności przeprowadzenia spójnego i całościowego procesu badawczego.

 

Anna Cupriak

Z wykształcenia magister ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W zespole INSE jest analitykiem i liderką projektów. Realizowała i koordynowała zarówno projekty dla klientów instytucjonalnych (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Finansów), jak i klientów komercyjnych. Specjalizuje się w analizach rynku opartych o desk research i badaniach ilościowych.

 

Marta Janiszewska–Desperak

Ukończyła socjologiczne studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim. W INSE od 2009 roku. Jest liderką projektów. Specjalizująca się w badaniach społecznych o tzw. trudnej tematyce (eurosieroctwo, badania ubóstwa, mniejszości etnicznych, związków zawodowych) i metodach jakościowych. Jednocześnie autorka analiz i raportów, moderowała wiele badań fokusowych oraz wywiadów realizowanych w ramach projektów komercyjnych, związanych z badaniami rynku. 

 

Joanna Sielska

Absolwentka informatyki i ekonometrii, w INSE od 2009 roku. Obecnie zarządza zespołem odpowiedzialnym za realizację projektów badawczych dla klientów komercyjnych Instytutu. Nadzorowała szereg projektów zakończonych sukcesem, dotyczących m.in. zarządzania przedsiębiorstwem i adaptacji do zmian zachodzących w gospodarce, oceny potencjału społeczno-ekonomicznego regionów, analizy zwyczajów zakupowych. Specjalizuje się w metodach badań i analiz ilościowych.

 

stat4u